Velkommen til bloggen min.

Jeg skriver om stort og smått som skjer i magedansverdenen: kurs, forestillinger, alt som er knyttet til magedans på ett eller annet vis. Her er det litt av hvert for alle mageinteresserte damer! Følg bloggen på e-mail, så får du vite alle ting du trenger å vite om Oslos magedans scene.

Welcome to my blog about belly dance. You will find information about classes, shows, anything that is (remotely) connected to belly dance. Enjoy!

onsdag 31. august 2011

Navlefarsott kommer til Tromsø, 18 - 20. november


Det går en farsott på Navlen Dansestudio i Oslo for tiden: teknikk, teknikk og atter teknikk. Elevene får rett og slett ikke nok av teknikkdriller. Nå kommer Hilde Lund  til Tromsø, og har med seg en mengde spennende teknikkøvelser og driller.

Det blir 3 kurs stappfulle av Hildes spesialiteter og særegne teknikk, på ulike nivåer. Vi skal jobbe med deilige, saftige shimmyer, sterke hofter og de mykeste, seigeste kameler og sirkler som tenkes kan..

Vi vil jobbe med å ta teknikken ett skritt videre, for å skape en dypere forståelse for hvordan man kan skape den tunge, egyptiske følelsen i dansen, og samtidig skape flyt og eleganse i bevegelsene.

Liten trommesolokoreografi.
Den er full av shimmyer og snertene hoftemarkeringer. Musikken varer  i 1 minutt og 22 sekunder.  Kort, men godt!
Fredag kl 18.00-20.00
Nivå: øvet.
Pris: 350 kr.

Teknikk, litt øvet
Vi jobber med teknikk og kombinasjoner. Få en dypere forståelse for hva som skjer i kroppen og nøyaktig hvilke muskler du bruker i de ulike trinnene.
Lørdag og søndag kl 11.00-14.00

Teknikk, øvet
Teknikk og kombinasjoner. Lær å skape ekstra intensitet i bevegelsene dine, og å skape dynamikk i dansen.
Lørdag og søndag kl 15.00-18.00

Pris teknikk-kurs:
1 kurs= 1100 kr
2 kurs= 1800 kr (Vi kommer til å jobbe med ulike ting på de 2 kursene)

Påmelding til Hilde, hilde@magedans.no, senest 1. november


Velkommen til en svett helg!

Hilsen Hilde


Hilde Lund begynte med magedans i 1989, og er hovedsaklig utdannet i Kairo. Hun har gått i lære hos Raqia Hassan, Ibrahim Akef, Nadia Hamdi og Aida Noor.
Hilde grunnla og driver Navlen Dansestudio i Oslo, utgir bladet Al Raqassa, og mageblogger på www.magedanserinnen.blogspot.com.  Hun er medlem av Divas of Bellydance.

tirsdag 30. august 2011

Whatever Lola Wants, DVD anmeldelse


"Lola er 25 år og drømmer om å bli profesjonell danser, men drømmen virker uoppnåelig. Da Lola får føre om den berømte egyptiske magedanserinnen Ismahan, som kjempet mot alle odds for å få suksess, ser hun plutselig en utvei. Hun slår fast at hun ikke har noe å tape og bruker alle sine sparepenger på en billett til Kairo i et siste forsøk på å virkeliggjøre sine drømmer”

Dette er en film som alle magedanser vil ha glede og nytte av å se på. Ikke først og fremst på grunn av dansingen, for den er dessverre ganske dårlig. Skuespillerinnen som spiller Lola er søt, sympatisk og lett å like, men hun er ingen danser. Skuespillerinnen som spiller den berømte Ismahan kan heller ikke danse. Magedanskostymene er ikke særlig flotte eller av spesielt god kvalitet. Derimot er det mye fin musikk, og filmen gir et godt bilde av hva slags kulturkollisjoner en vestlig, entusiastisk magedanserinne kan komme opp i, i møte med egyptisk moral og egyptiske samfunnsnormer. I et slikt møte er det mye som kan gå galt....

Hvis man ser bort fra et par svært usannsynlige detaljer, som at man bare kan slentre innom en nattklubb og bli engasjert som danserinne på stedet, og at man som utlending kan bli superstjerne i Egypt, er filmen en søt historie om en danserinnes harde jobbing fram mot strålende suksess.

Jeg liker spesielt alle kulturkollisjonene som blir vist i filmen. Lola ankommer sin egyptiske kjærestes hus og blir, som arabisk gjestfrihet foreskriver, bedt på middag. Hun snakker ivrig om magedans, og oppfatter ikke at alle rundt bordet blir svært opprørte over temaet. Hun vil gi kjæresten en klem foran alle familimedlemmene og skjønner ingenting når han bryskt avviser hennes tilnærmelser. Hun får sjokk når hun skjønner at han fortsatt bor hjemme hos mor og far i en alder av 30 år.

”Alle” egyptiske filmer har en sekvens med kvinner som danser på taket, mellom vasken som henger til tørk på tørkesnorene. I Whatever  Lola Wants er det faktisk 2 danse-mellom-laknene-på-taket-scener.

En liten interessant detalj for et magedansinteressert publikum: I nattklubben hvor Lola danser, ser vi flere egyptiske danserinner i bakgrunnen. Danserinnen med shamadanen på hodet heter Rabab, og hun er en av Egypts mest kjente shamadandanserinner og danser i gammeldags awalim stil.

Oppsummering: lett underholdning, fin musikk, skikkelig dårlig dans. Morsomme og autentiske kulturkollisjoner. Samt et ganske godt bilde på hvor foraktede magedanserinner faktisk er i Egypt.

PS. 
Aftenposten anmeldte filmen da den gikk på kino, og var ikke spesielt begeistret:

"Glem det!
Mislykket kulturimprealisme
I tvil om hva du skal velge i romjulen? Whatever Lola Wants bør komme langt ned på listen, ja, det beste vil være å unngå den helt.

I 2008 er det hverken sjarmerende eller sjokkerende at en ung amerikansk jente på besøk i Kairo mislykkes i å overføre sin vestlige livsstil på lokalbefolkningen.
Men Lola tar revansj ved å lære seg magedans. Pluss i margen for at hun blir ganske flink.”

 Jeg er altså ikke enig.

Og er det uansett så galt å prøve å rette opp noe man opplever som dypt urettferdig og feil, selv om det er akseptert i en fremmed kultur?


(Denne anmeldelsen har stått på trykk i Al Raqassa nummer 6 )


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lola is 25 years old, and her dream is to become a professional dancer. However, the dream seems to be out of reach. When Lola gets to hear about the famous Egyptian belly dancer Ismahan, who worked her way to fame and glory, she sees an opportunity. She spends her last penny on a ticket to Cairo in a last attempt to make her dreams come true."

This is a film that every belly dancer will enjoy to watch. And learn something from. Not because of the dancing, which unfortunately is rather poor. The actress who plays Lola is sweet and lovely, but she is not a dancer. The actress who plays the famous Ismahan is also not a dancer. The belly dance costumes are not really astonishing or of great quality. On the plus side: there is a lot of good music, and the movie gives a good picture of what kind of cultural clashes a Western, enthusiastic belly dancer can stumble into when meeting Egyptian moral and society.  There are so many things that can go wrong in this meeting.....

If you look away from a few rather unlikely details, like it is possible to walk by a nightclub and get hired on the spot, or that a foreign dancer can become a superstar in Egypt, the film is a cute story about a dancer's way to fame and glory.

I especially like the cultural clashes in the movie. Lola arrives at her Egyptian boyfriend's house and is, according to Arabic hospitality, invited for dinner. She talks happily and eagerly about belly dance and doesn't see or understand that everyone around the table is offended by the subject. She wants to give her boyfriend a hug in front of the family, and doesn't understand when he pushes her off, rather  harshly. She is in for a shock when she understands that he still lives at his parents' house, at the age of  30.

"Every" Egyptian move has a scene where women dance on the roof, between sheets hanging to dry. In this film there are 2 "dancing-betwwen-the -sheets-scenes".

An interesting detail for the belly dancing audience: In the nightclub where Lola dances, we see several Egyptian dancers in the background. The dancer with the shamadan on her head is called Rabab, and she is a famous shamadan dancer, and she dances in the old fashioned awalim style.

Conclusion: Easy entertainment. Good music. Bad dance. Fun and authentic cultural clashes. And a fairly accurate picture of how despised belly dancers actually are in Egypt
.mandag 29. august 2011

Travel Divahelg

Divas of Bellydance
Divas of Bellydance er inviterte som gjestedansere på Al Farahs festforestilling 10. september. Vi skal opptre med 4 nummer, og de blir svært forskjellige i stil og uttrykk. Vi gleder oss!
 
Denne helgen har vi jobbet fram utganspunktet for den siste av disse koreografiene, neste helg skal den finpusses og finslipes og gjøres klar for framsyning, sammen med de andre tre dansene.


Det er alltid spennende å koreografere sammen med andre. Man får ideer av hverandre og utvikler hverandres ideer til nye trinn og bevegelser. Man har ulike tanker og ideer om hvordan en koreografi skal bygges opp, hva den skal uttrykke og hvordan man skal uttrykke det man ønsker. For ikke å snakke om hva man hører i musikken.

Og så er det morsomt! Vi ler oss skakke når ting går helt galt. Det blir til tider knall og fall og de underligste situsajoner når vi prøver ut ulike ideer. Gruppearbeid er en kjær avveksling fra den litt ensomme jobben som solodanserinne!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divas of Bellydance are invited as guest dancers by Al Farah, at their 15th anniversary, September 10th. We will perform 4 different routines, and they will have a great diversity in styles and expressions.

Last weekend we made the last of the choreographies, next week we will polish and improve it.

It is always exciting to choreograph a routine with others. We get ideas from each other, and we develop each others ideas into new steps and movements. We have different ideas about what a choreography is, how it should be constructed, what it should express and how to express that. Not to mention differences in what we hear in the music. And it is lots of fun! We laugh all the time! Trying out different ideas can lead to the strangest situations, the most funny being when the ideas absolutely don't work out...

Group work is a very welcome break from the somewhat lonely work as a solo dancer!onsdag 24. august 2011

Teknikk, teknikk, teknikk

Else, Wenche og Hege konsentrerer seg om arabesquer
Det går en farsott blandt elevene ved Navlen Dansestudio for tiden: intens teknikk-trening. Dette er interessant å observere for meg som lærer. Dette ønsket om å drille teknikk er ikke noe jeg har plantet i hodene deres, de har kommet fram til det helt selv! (Selv om jeg er ihuga tilhenger av teknikk, teknikk og atter teknikk, for å ha et solid grunnlag for å kunne danse fritt og med følelser etterhvert.)

Når folk begynner på kurs, er de alltid ute etter å lære nye trinn hele tiden, og gjerne lære koreografier. Men så, når de har danset i noen år, innser de at de kan ikke komme lenger i utviklingen som danser, uten å virkelig forstå og beherske de ulike teknikkene som brukes. Da melder de seg på kurs hvor vi står i en time og gjøre enkle hoftesirkler, i grunnen akkurat det samme som vi gjør på absolutt første nybegynnertime i mitt undervisningssystem. Men det er først nå, når elevene kan sirkler og har gjordt dem i flere år, at de virkelig kan begynne å jobbe med dem, og få kontakt med musklene og kroppen på en god måte.

Det gleder et gammelt frøkenhjerte å se så mye interesse for og innsatsvilje i teknikkens verden!  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
There is a phenomena at Navlen these days: The students want to drill technique! As a teacher, I am delighted. This wish to work with technique is not something I have forced into their heads, the students have taken the initiative to get technique classes and workshops themselves. ( I am a firm believer of technique, technique and technique as a base for dancing skills, and the ability to express feelings and emotions.)
When people first start to learn belly dance, they always want to learn new steps and new choreographies.  But then, after a few years of dancing,m they realize that they can't get any further as dancers without really understaning and mastering the different techniques in the dance. Then they sign up for classes, where we do simple hip circles for an hour, pretty much the same as we do the very first day in the beginner class in my school. It is only now, after they have done these circles for several years, that they can really begin to work on them, andconnect with the muscles and the body in an efficient way. It pleases an old teacher's heart to see so much decication and will to work on the basics!

mandag 22. august 2011

Vellykket og svært hyggelig sommerkurs på Navlen

Ellen i en lyrisk arabesque
Da var årets sommerkurs på Navlen over, det 11. i rekken. Og det ble et riktig vellykket kurs, med svært konsentrerte og hardt arbeidende kursdeltagere. Jeg må si jeg er imponert over innsatsen og arbeidsviljen til alle damene som valgte å tilbringe hele helgen nede i et varmt dansestudio. Både Lee, Michelle og  jeg syntes det var ordentlig stas, og vi har kost oss skikkelig!


Else og Hege puster ut mellom slagene
For oss som lærere er det veldig inpirerende å følge med de andres kurs. Vi følger godt med når de andre underviser, enten ved å delta i klassen selv, eller ved å sitte med øynene og ørene på stilk og ta til seg informasjon. Man lærer alltid noe nytt, og det er spennende å få forklart hvorfor bevegelsen ser ut akkurat som den gjør i sine kollegaers kropper. Selv om vi samarbeider mye, både som en trio og som medlemmer i Divas of Bellydance, og etterstreber å se mest mulig like ut i teknikken, forklarer vi ikke hverandre hvilke muskler vi bruker i de ulike bevegelsene. Så litt god gammeldags teknikktrening på litt øvet nivå er veldig opplysende og oppklarende!

Slik svetter en ekte magedanserinne....
Magedans er et fag med stor bredde og variasjon. Man kan fordype seg i oriental, klassisk eller lettere pop, og det er uendelige variasjoner av folkedanser i den arabiske verden. På dette kurset jobbet vi med teknikk, kombinasjoner og snuste på ulike stilarter: Milaya, Fellahi, Saidi og Shaabi. Til tross for ganske fullt og trangt studio hadde alle damene alle tennene i behold og speilene og brilleglassene var fortsatt hele da saiditimene med snurring av kjepp var over. Overdådige vannblemmer, derimot, er en yrkesskade man må regne med når man snurrer kjepp i et par timer på rappen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Successful summer workshop at Navlen!
The 11th. summer workshop at Navlen took place last weekend. It was a very good weekend, with dedicated and hard working ladies in class.
It is very inspiring for us, as teachers, to follow the other teachers' classes. There is always something new to learn. Even though the 3 of us work together a lot, both as a trio and as members of Divas of Bellydance, we never discuss which muscles we use in different movements. Some old fashioned technique drills proved very enlightening and useful, as we have 3 different approaches to the different techniques.
Belly dance is a dance with such a wide range of techniques and styles. We worked with techniques, combinations and different styles in the workshop: Milaya, Fellahi, Saidi and Shaabi. I am happy to report that even though the studio was full, every student had all her teeth intact, and the mirrors and glasses were still in good shape after 2 hours of using the heavy Saidi sticks.  Giant blisters, however, are something that must be expected after 2 hours of using the sticks...

lørdag 20. august 2011

2 veldig hyggelige dansejobber

Nettopp tilbake fra en veldig hyggelig dansejobb!

Nå føler jeg meg heldig som har hatt 2 veldig hyggelige dansejobber på rad. For 2 uker siden danset jeg i et iransk fødselsdagselskap, i dag var det en norsk fødselsdag/nabofest.  Det er absolutt ingenting som kan få deg til å føle deg så billig som å danse i et selskap hvor alle gjestene er hinsides fulle, krafser og klår og er direkte ufordragelige. Det skjer i blandt, og da er det bare å bite tennene sammen, skru på det upersonlige og proffe smilet og tenke at "Jeg får betalt for å være her, hvis dette er sånn de vil ha det, får det være greit. Det er ikke jeg som ikke kan oppføre meg".

Desto hyggeligere er det når dansejobben er veldig vellykket, både dansemessig og at publikum er trivelig.

Vertinnen i kveldens selskap hadde pyntet hagen flott med lys og orientalske rekvisitter, det var som å komme til 1001 natt. Og der passet jeg utmerket inn, i min gullbroderte galabia og tunge aftensminke. For første gang i mitt liv ble jeg bedt om å gå mellom alle gjestene og ta meg ut, og således melde min ankomst, før jeg gikk inn og skiftet fra galabia til badla. Det var overraskende vellykket, folk ble veldig nysgjerrige på hvem og hva jeg var, og jeg hørte at diskujonen gikk høyt mellom gjestene. De fleste gjettet at det måtte være en magedanserinne som tuslet mellom putene... Etter opptredenen var alle gjestene med på et lite minikurs. Både menn og damer stilte sporty opp og svingte seg. Og koste seg, så det ut til!

I den iranske bursdagen prøvde jeg en annen ting for første gang. I bursdager danser jeg alltid en dans eller 2, etterfulgt av Happy Birthday i en fengende arabisk innspilling, hvor jeg ber bursdagsbarnet opp til dans. Denne gangen danset jeg fødselsdagskaken med levende lys fra kjøkkenet til stuen, akkopagnert av Happy Birthday. Jeg var litt redd for å miste grepet på det ganske tunge fatet, og lage skandale ved å slippe hele kaken i gulvet. Det gikk bra, og bursdagsbarnet så ut til å kose seg!

En nydelig gutt på 10-12 år satt og så på dansen min med kulerunde øyne, og var en blanding av betatt og sjenert. Han rødmet da jeg danset for ham, og så fant han fram en rose han ville gi meg. Jeg sa tusen takk, men at jeg ville ta den etter at dansen var ferdig, så den ikke ble ødelagt. Jeg glemte rosen da jeg gikk ned for å skifte, så gutten tok med seg moren sin ned for å gi den til meg. Jeg takket pent og sa at den skulle jeg ha på stuebordet og tenke på ham. Han rødmet kledelig. Han var en utrolig søt, liten fyr, og jeg har gjordt som jeg lovet, jeg har sett på rosen og tenkt på ham!fredag 19. august 2011

Restaurantanmeldelse Kos kos/Cafe Beirut

Jeg sitter i en sofa i hvitt skinn, med hvitt skinn på brystpanelet på veggen. Lokalet er lekkert, med et stort antall flotte arabiske lamper og hvitt gulv og tak. Rundt meg summer stemmene til de andre gjestene, og i alt stemmesurret er det ett ord som skiller seg tydelig ut, og som blir gjentatt gang på gang, med stor entusiasme og forventning: ”magedans”. Det er tydelig at gjestene gleder seg til at magedanserinnen skal underholde dem!

Restauranten er relativt stor, men smal, så det kjennes ganske hyggelig og intimt å være der. Det ble spilt veldig fin og skranglete Kairo-shaabi som bakgrunnsmusikk, på et behagelig nivå.

Jeg spiste 3 ulike mezzaer denne kvelden. Baba ghanoughen var veldig god, brødet var tørt, tabboulen salt, og kyllingen er det tørreste og rareste jeg noen gang har smakt. Og dessuten kald. Jeg observerte at paret på nabobordet ble ganske lange i maska da de fikk maten servert, og etter en stund sendte de den ut igjen på kjøkkenet. De så fortsatt ikke glade ut da de fikk ny mat servert. Jeg savnet myntete for å avslutte måltidet, en arabisk restaurant med respekt for seg selv bør absolutt servere shai bi nana’a! Maten til tross, servitørene var ytterst vennlige og hjelpsomme, og jeg følte meg svært velkommen og godt tatt vare på.

Monika Nataraj, www.mysticalbellydance.com. (Amerikansk danserinne som aldri har danset på Kos Kos)
Alle gjestene ser danserinnen godt, unntatt når hun går helt innerst i kroken og danser for bordet der. Dansegulvet ser rent og pent ut, det er en tiltalende detalj. Når danserinnen kommer, blir det tent et morsomt rosa lys i taket, som fargelegger hele restauranten. Min hvite skinnsofa og skinnvegg ble plutselig lakserosa, og jeg fikk en bestemt følelse av å være havnet midt i en tysk pornoinnspilling. Det var veldig morsomt, og jeg måtte fnise litt for meg selv av mine nye omgivelser. Lyden var god!

Organiseringen av dansen er ikke så bra. Det kan se ut til at alle som kommer i løpet av kvelden må få bestille og få maten servert, før danserinnen får gjøre sin entre. Jeg ble forespeilet at dansen skulle starte ca kl 21.00, men det skjedde ingen ting før 21.45. Jeg synes det er lite hensiktsmessig å servere absolutt alle som kommer inn døren mellom kl 20.00 og 21.45 før dansen starter. De som kommer tidlig på kvelden begynner etterhvert å bli utålmodige etter å se magedanserinnen opptre. De sist ankomne gjestene opplever at maten deres blir kald når danserinnen endelig begynner. De blir nemlig sittende og se på dansen, og glemmer å spise. Det er dessuten dårlig og respektløs behandling av danserinen å la henne sitte og vente så lenge i et ubehagelig kostyme. Da jeg spurte om når neste innslag ville komme, fikk jeg høre at det ville komme om 15-20 minutter. Etter en time var jeg blitt utålmodig.... Det var det mange andre som var også, gjestene ved 3 bord hadde gått da hun danset igjen. De ville gjerne ha sett henne igjen, men orket ikke vente så lenge. Det mener jeg er dårlig organisering fra restaurantens side.

For tiden er det 2 faste danserinner på Kos Kos, en gresk og en italiensk. Jeg så den greske danserinnen opptre. Hun danset 2 nummer, og hadde 2 skikkelige og ordentlige drakter, med skyhøye splitter. Med sitt mørke hår og gyldne hud, så hun helt klart ut som en ekte, eksotisk magedanserinne.

Hun danset 2 ganger. Hun overrasket meg i første nummer, ved komme inn til en Amr Diab-slager. Jeg hadde ventet en madjensi, eller en oriental. Hun kom inn med sløret drapert om seg, for så  å ta av og gjøre svært energisk slør- og fotarbeide. Forestillingen bød på ”mye attåt”, men lite ren magedans. Det hele var en smule hektisk for min smak, men hun hadde en trygg og god utstråling, et pent smil og var god til å underholde. Hun gav seg etter en sang, litt i raskeste laget for meg, som hadde sittet i nesten 2 timer og ventet. Dans nummer to startet med en dramatisk sverddans til Asenas musikk. Her var hun mye mer inspirert, og danset mer enn hun trikset. Så kan man jo si innvende: ”Hvorfor i allverden skal man danse med et mordvåpen på hodet?” Eller man kan velge å bli med inn danserinnens orientalistiske tablå og fantasi, og la seg begeistre av hennes balansekunst. Jeg er personlig ikke særlig glad i sverddans, men jeg må si at denne damen klarte å gjøre det mer interessant enn vanlig. Litt i interessanteste laget, der hun snurret sverdet som en saidikjepp, faretruende nær gjestenes hode. Hun startet friskt med å legge sverdet over brystet og fikk det til å hoppe frekt og forørende opp og ned. Det var gøy! Etter å ha lagt fra seg sverdet, danset hun shik shak shok. Det ble en hektisk opplevelse, som stort sett bestod av ristng.

Tatt i betraktning hva man kan forvente å se på restaurant nå for tiden, var dansen helt grei. Etter å ha diskutert emnet med eieren av restauranten gjentatte ganger gjennom årene, vet jeg dog at han bryr seg mer om penger enn om kvalitet på dans, og det er synd. Jeg vet at en langt dyktigere danserinne danset på Kos Kos i en kort tid i vinter, før hun ble sparket til fordel for danserne som jobber der nå, fordi de var villige til å danse for en lavere lønn. Det er synd, fordi gjestene så ut til å være svært glade for å få se magedans, og restaurantsettingen er en fin anledning til å gjøre folk kjent med en fremmedartet danseform.Verten bør helt klart tilby den beste dansen som finnes, både av respekt for sine gjester, av respekt for sin egen virksomhet og sitt gode navn og rykte, samt av respekt for dansen som et særegent og unikt uttrykk fra sin egen kultur.

Cafe Beirut/Kos Kos
Grensen 10, Oslo

Danserinne:
Ulike danserinner, akkurat nå en gresk og en italiensk

Dansevennlighet:
Veldig bra! God sikt, bra lyd, rent gulv!

Antall danseinnslag:
2

Miljø:
Elegant og gjennomført, et ekstra pluss for plutselig å befinne seg i lakserosa sofa.... Veldig hyggelige kelnere og god service.

Anbefales?
Maten er ikke billig, og den er ikke mer enn OK. Danserinnen sørget for tiltalende underholdning, selv om dansen ikke var helt på topp, teknisk sett. Publikum så ut til å kose seg skikkelig! Jeg hadde en helt fin kveld!
3 ½ kamel.

Inspirerende fellahi!

Navleballetten og Michelle danser Fellahi i "En reise langs Nilen"
Dette var artig!

Jeg har slitt litt med å koreografere en gruppedans helt for meg selv, det er litt vanskelig å holde styr på 5-6 personer og formasjoner i tankene, når jeg ikke får prøvet det ut i praksis. Men på trinn 6 i går så alt veldig fint og underholdende ut, jeg gleder meg til å fortsette å jobbe med koreografien resten av kurset. Skikkelig gøy, rett og slett!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inspiring Fellahi class!
This was fun! I have had some trouble choreographing a group routine all by myself. It has been a little difficult to keep track of 5-6 persons and formations in my mind, when I haven't been able to try the ideas out in reality. But yesterday in class everything looked very nice and very entertaining! I can't wait to keep working with this choreography the rest of the semester.

mandag 15. august 2011

Sommerkurset 2011

Hilde, Lee og Michelle på scenen. Og Helene.
Hilde, Lee og Michelle inviterer som vanlig til felles sommerkurs, denne gangen 19.-21. august. Det vil si at kurset finner sted allerede nå til helgen. Det er fortsatt plass til noen få til, så hvis du vil virkelig fordype deg i magedansens hemmeligheter en hel helg, har du sjansen nå.

Vi jobber med teknikk, kombinasjoner og stilater, men ikke koreografi. Du får heftige trommesoloteknikker, seige og myke bevegelser, slør, milaya, saidi, fellahi og mye mer!

Du får gleden av å lære av 3 av Norges mest erfarene og kjente lærere en hel helg, 12 timer, for den nette sum av 1500 kr. Det er et røverkjøp, så bli med!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hilde, Lee and Michelle invite you to their annual summer workshop at Navlen. August 19.th to August 21st. There are still a few places available. Make place in your calendar for a great weekend dedicated completely to belly dance!
We will work with steps/techniques, combinations and styles. No choreography. You will learn exiting drum solo techniques, slow movements, veil, milaya, saidi, fellahi and much, much more!
For the bargain price of 1500 kr, you get 12 hours of lessons, with 3 of Norway's most experienced teachers.

søndag 14. august 2011

Al Raqassa er på vei til en postkasse nær deg!

Al Raqassa nummr 6 gikk i posten på torsdag, og kommer til en postkasse nær deg i løpet av uken som kommer.

Dere som kommer på kurs i løpet av uken får bladet i hånden.
Monika Nataraj, www.mysticalbellydance.net

Det ble et blad med masse informasjon, og mange fine bilder, synes i hvertfall jeg. dette er det du kan lese om:

-Intervju med David of Scandinavia. Han har mange spennende betraktninger rundt sin situasjon som mann i et utpreget kvinnemiljø.
-Fellahi, egyptisk bondedans
-Artikkel om bønders levekår i dagens Egypt
-DVDanmeldelse: Whatever Lola Wants
-Restaurantanmeldelse: Koskos/Cafe Beirut
-Noen betraktninger rundt temaet fusion
-Steg for steg bruksanvisning om hvordan man syr på magenetting

Nå er det bare å finne fram tekoppen, pleddet og sofaen og fordype seg i magedansens verden en hustrig høstkveld!

Det er fortsatt mulig å kjøpe abonnement på bladet, det koster 350 kr /årlørdag 13. august 2011

Vellykket gratiskurs på Navlen

Tanken om å arrangere et gratiskurs for å friste folk til å prøve magedans kom for 2 dager siden, og det ble derfor ikke særlig mye tid til å annonsere før kurset ble holdt i dag.

Jeg våknet i dag tidlig, forberedt på å gå til Navlen, vente forgjeves på folk, og tusle slukøret hjemover. Slik gikk det ikke!

8 spente damer dukket opp, klare til å svinge hoftene. En veldig hyggelig overraskelse! Etter å ha snust på sirkler, hofteslag, shimmy og skulderrist så damene svært fornøyde ut, og jeg håper jeg har klart å "frelse" noen nye magedanssjeler.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The idea to arrange a course for free in order to tempt people to try belly dance entered my head 2 days ago. There was not much time for advertizing today's class. I woke up this morning, prepared to go to the studio, wait for people (in vain) and walk home, sad and lonely.... That was not what happened! 8 eager ladies were waiting for me at the door when I arrived, ready to shake their hips. A very pleasant surprise indeed! After trying out circles, hip drops, shimmy and shoulder shimmy, they looked very happy, and I hope I managed to "save" a few souls to the world of belly dance....

torsdag 11. august 2011

Gratis prøvetime på Navlen!

Lørdag12. august kan du finne ut om magedans er noe for deg, helt gratis! Jeg holder et gratis innføringskurs hvor vi går gjennom grunnleggende teknikker, og setter trinn sammen til små kombinasjoner.

Er du allerede en ivrig danser, kan du benytte anledningen og få med deg venner, kollegaer, familie og bekjente på kurs, alle du synes burde prøve magedans.

Kom til Navlen, kl 12.00-13.00!
Torggata 16, inngang Badstugata

Velkommen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Find out if belly dance is something you enjoy to do, for free! Saturday 12th of August, at 12.00-13.00. Come to Navlen, Torggata 16, entrance from Badstugata, and get a crash course on basic technique and small combinations. Bring your friends, family and colleagues. 
Welcome!

mandag 8. august 2011

Semesterstart på Hildes Magedansskole

Hei!

Nå er det bare et par uker igjen til kursene starter på Navlen Dansestudio! Jeg gleder meg til å svinge hoftene igjen, etter mye stillesitting hele sommeren. Kursstart 15. august.

Det er ledig plass på alle kurs, men enkelte begynner å fylle seg opp, så ikke vent for lenge med å sikre deg din plass!

Timeplanen finner du finner du både på bloggen, og på hjemmesiden min,
www.magedans.no.

Velkommen til en lærerik og inspirerende høst på Navlen!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The fall semester at Navlen Dansestudio will start in a few weeks, August 15th. I look forwards to moving my hips again, after sitting still all summer long!
Some of the classes are already filling up, but there are still spaces available in all classes. Don't wait too long to book your course!
The schedule can be found in the blog, and in my website, www.magedans.no.
Welcome!