Velkommen til bloggen min.

Jeg skriver om stort og smått som skjer i magedansverdenen: kurs, forestillinger, alt som er knyttet til magedans på ett eller annet vis. Her er det litt av hvert for alle mageinteresserte damer! Følg bloggen på e-mail, så får du vite alle ting du trenger å vite om Oslos magedans scene.

Welcome to my blog about belly dance. You will find information about classes, shows, anything that is (remotely) connected to belly dance. Enjoy!

tirsdag 31. mai 2011

O skrekk og gru?

Denne damen har vekket oppmerksomhet blandt Al Raqassas lesere! Jeg har fått en mengde opprørte tilbakemeldinger på disse bildene, som illustrerte Helene Skaugens artikkel om tyrkisk og egyptisk magedans.

(Beklageligvis klarer jeg ikke snu dem rette veien, så du får legge hodet på skakke for en ordentlig titt.)

Folk har kommet til meg og sagt at dette ser ut som stripping, det er vulgært og fryktelig. Jeg synes det er viktig å få fram at dette er et helt normalt tyrkisk kostyme, det er ikke noe ekstra avkledt ved dette.
(Og med det i bakhodet er det kanskje greit ikke å utbasunere til alle og enhver man møter på ferie i Tyrkia at man danser magedans, dette er assosiasjonene de vil få).

Det jeg reagerer på med disse bildene, er at vi ser bikiniskillet hennes. Det gjør det hele ganske privat og intimt. Jeg vil ikke vite noe om en så lettkledd dames privatliv, ei heller at hun liker å sole seg. Skal man ha på så lite klær, må man passe på å være en upersonlig artist, og skjule alle spor av privatlivet, ellers blir det for klamt og tett for publikum.

Bildene er tatt i Tyrkia av Pia Tønjum. Hun fortalte meg at damen gjorde 2 ting som gjorde et dypt inntrykk på henne:
1: Danserinnen var forkjølet, og snøt seg jevnt og trutt i et stort, hvitt lommetørkle mens hun danset.
2: Det var speil på veggene i lokalet, og damen syntes nok at hun var veldig pen, for hun stirret på seg selv i speilene, dansen gjennom. Det synes forresten på blikket hennes, se på øynene!

Pass på å unngå å gjøre de to tingene hvis du skal opptre,da!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This lady has caused a storm of feelings among the readers of Al Raqassa. I have had a lot of upset feedback about these pictures, that illustrated an article about Turkish and Egyptian dance, written by Helene Skaugen.
(Unfortunately, I don't manage to tilt the pictures, so you will have to tilt your head for a proper look.)
My readers have said to me: this looks like striptease, this is vulgar and horrible. For me, it is important to show this as a very typical Turkish costume, there is no extra over the top nakedness here. 
(And with that in mind, it might be a good idea not to tell every person you meet on your vacation in Turkey that you dance belly dance. This is the association they will get when you say belly dance).

My problem with these pictures, is that we see her bikini on her skin. That makes the whole thing very intimate and private. I do not want to know anything about a half naked lady's private life, not even that she likes to sunbathe. If you choose to perform with so little clothes on, you have to be an artist, and separate your artistic life completely from your private life, otherwise it gets way too close for the audience.

These pictures are taken by Pia Tønjum. She told med that the lady did 2 things that made a deep impression on her:
1: The dancer had a cold, and blew her nose in a big, white tissue while dancing.
2: There were mirrors on the walls, and the lady thought she was very pretty, staring at her self through all the performance. By the way, you can tell that she is staring in the mirror, if you look at her eyes-

Make sure not to do these things if you are performeng.....


fredag 27. mai 2011

Al Raqassa nummer 6

Jeg er godt i gang med Al Raqassa nummer 6. Det blir et langt intervju med David of  Scandinavia i bladet, hvor han reflekterer over hvordan det er å være mann i et så utpreget kvinnemiljø som magedansmiljøet er.
Men du verden så mange sider som skal fylles med tekst.... Jeg blir litt svimmel ved tanken på alle de hvite sidene som må gjøres om til, forhåpentligvis, interessante tekster, for å få et helt blad. Men fint skal det bli! Det er helt klart hva sommerferien min vil bli brukt til i år, her skal snekres artikler! Har mange spennende temaer i tankene, så gjenstår bare å skrive.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am working on Al Raqassa number 6. There will be a long interview with David of Scandinavia, where he reflects on what it feels like to be a man in such a feminine setting as the belly dance world. Still, it takes a lot of pages to make a magazine.... All the white pages that need to be filled with, hopefully, interesting texts, make me a little overwhelmed. But the result will be good! I know for sure how I will spend my summer vacation this year, I will write lots of articles. I have many interesting subjects I want to write articles about, the hard job is actually writing them...

torsdag 26. mai 2011

Bli kjent med din indre Diva!

 I forbindelse med at Divas of Bellydance er inviterte som gjestedansere på Al Farah sin jubileumsforestilling i september, holder Divaene et felles Divakurs helgen  
10. og 11. september. 
Kurset finner sted på Navlen Dansestudio, Torggata16, inngang Badstugata. 
1 kurs koster 350 kr (300 for Al Farah medlemmer)
5 kurs koster 1500 kr.
Alle påmeldinger til hilde@magedans.no

Seighet, tyngde og flyt
Michelle gir deg sin spesielle teknikk for å skape flytende overganger, pluss noen trinn-kombinasjoner med dette. Og hvis det blir tid vil vi også jobbe med hofteteknikk og kombinasjoner. 
Nivå: litt øvet/øvet
Lørdag:11.00-12.30

Do's and dont's på scenen.
Majken deler sin kunnskap om sceneopptreden samt egne ferdigerfarte fadeser. Et svært nyttig kurs for alle som ønsker å heve sin kunnskap om bruk av scenen og hvordan forbedre sin egen utstråling. Kurset er først og fremst et foredrag, men deltakerne vil også delta fysisk.
Nivå: åpent

Lørdag:12.45-14.15

Eleganse ligger i de små detaljene.
Her får du Helenes beste tips og råd for et variert, elegant og mykt kropps-språk som hever dansen din. Lær å jobbe tredimensjonalt med et stort spekter av linjer og lekre vridninger i kroppen. 
Nivå: litt øvet/øvet
Lørdag: 14.30-16.00

Hva sier egentlig musikken?
Vi hører på kjente musikkstykker, og snakker om musikkens rytmer, struktur og uttrykk. Vi vil sitte mye og lytte, men også gjøre praktiske øvelser for å se på hvordan man kan tenke koreografi i forhold til et gitt musikkstykke. 
Nivå: Passer for alle som vil bli bedre kjent med arabisk musikk, uansett danseteknisk nivå.
Søndag: 12.00-13.30

Er du klar for en svimmel time?
Vi tar for oss turns innenfor en rekke stilarter: oriental, folklore og sigøynerstil. Vi fokuserer på å få snurrene til å bli godt planlagte og elegante, men også på å skape dramatikk i en snurr.
Nivå: Litt øvet/øvet
Søndag: 13.45-15.15

Velkommen til en spennende dansehelg!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Get to know your inner  Diva!

Divas of Bellydance teach a special  Diva workshop with 5 different classes, September 10th and 11th.
Location: Navlen Dansestudio, Torggata 16, entrance from Badstugata.
1 class= 350 kr (300 for members of  Al Farah)
5 classes=1500 kr
Sign up at hilde@magedans.no

Flow and fluidity in the movements
Michelle shares her special technique to create flowing transitions between steps. Combinations and technique. Hip work combinations if time allows.
Level: Intermediate/advanced
Saturday: 11.00-12.30

Do's and dont's on stage
Majken shares her knowledge and experience with stage performance. A very useful class for anyone who wishes to enhance their own stage presentation. There will be a theoretical  presentation, but also practical exercises.
Level: Open
Saturday: 12.45-14.15

Elegance is in the little details
Helene gives you her best advice to create a soft and elegant body language that will enhance your dance presentation on stage. Learn to work 3-dimensionally and to create beautiful lines in your body.
Level: Intermediate/advanced
Saturday: 14.30-16.00

What does the music really say?
We listen to famous pieces of music, and talk about the musical structure. We will sit and listen a lot, but also do exercises to see how we can think choreography to any given piece of music. Teacher: Hilde
Level: Open
Sunday: 12.00-13.30

Are you ready for a dizzy class?
We will work with turns within different styles: Oriental, folklore and gypsy. We will focus on controlled turns, but also in creating dynamic within the turn. Teacher: Lee
Level: Intermediate/advanced
Sunday 13.45-15.15

torsdag 19. mai 2011

Avlysning av sommeravslutning

Våren er en travel tid for mange, og i år ser det ut til at det er vanskelig for folk å få presset inn tid til opptreden på Navleavslutningen. Avlutningene er ment som et tilbud til våre elever, dersom de vil opptre for publikum i trygge og hyggelige rammer. Vi vil derfor ikke presse elever som ikke vil opptre til å opptre mot sin vilje. Lee, Michelle og jeg har derfor bestemt oss for å avlyse denne gangen, og heller komme sterkere tilbake til juleavslutningen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spring is a busy time of the year for many people, and this year it seems difficult for people to find time to perform at the end-of-the-semester party at Navlen Dance Studio. The end-of-the-semester show is meant to be an opportunity for students to perform in a safe and comfortable environment. We do not want to push students who don't wish to perform, to perform against their will. Lee, Michelle and I have decided to cancel the show this time, and go for a bigger show at the Christmas show!

fredag 13. mai 2011

Utdrikkingslag

Magedans på utdrikkingslag er veldig populært. Og det er morsomt å undervise, folk er alltid i godt humør, og vil gjerne ha det hyggelig.

Forrige helg hadde jeg flere utdrikkingslag, og det var 2 som skilte seg litt ut. Alle grupper har sin egen dynamikk og atmosfære. Utfordringen i det ene utdrikkingslaget jeg hadde, var at en deltager var blind. Der ble jeg stilt grundig til veggs! Jeg trodde at jeg forklarer veldig grundig, og har ord for alt, men jeg skjønte at svært mye av min undervisning foregår ved hjelp av "se og lær", snarere enn "lytt og lær". Det var veldig utfordrende og veldig gøy å prøve å formidle danse ved hjelp av ord snarere enn synsintrykk, men akk så vanskelig. Det ville selvfølgelig vært lettere om alle var blinde og dermed stilte likt. Jeg fikk en henvendelse fra Blindeforbundet en gang, med forespørsel om jeg kunne holde kurs. Kanskje jeg skal ta tak i det?

Ballettsalen er like fin som vi har sett på TV!
Et annet utdrikkingslag var på Operaen. En av danserene i Operaballetten skulle drikkes ut, og skulle få lære seg magedans. Det var veldig flott å få være i treningssalen til balletten, den var akkurat så stor, lys og flott som den ser ut på TV. For meg er ballerinaer på toppen av "næringskjeden", de er på en  måte det aller beste man får innen dans. De er topp skolerte dansere, men alt en ballerina er trent til å gjøre er akkurat det motsatte av det en magedanserinne gjør, så de måtte konsentrere seg veldig, som alle andre som prøve magedans for første gang. Det virket som magedansen slo godt an, og jeg er glad for at jeg fikk vært litt ambassadør for min flotte danseform, for en gjeng fantastisk dyktige dansere!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belly dance is a very popular activity in hen parties. It is always fun to teach in these parties, because people are always in good mood, wanting to have a good time.

Last weekend I had several hen parties, and 2 of them stood out a little. All groups have their own energy and atmosphere. The challenge in one of the classes, was that one of the participants was blind. That taught me a lesson! I always thought that I explain the technique very well, having words for every thing. However I realized that a lot of my teaching goes by the principle of  "watch and learn" rather than " listen and learn". It was very challenging and fun to try and explain the dance via words instead of sight, and it was difficult. It would of course be easier if everyone were blind, standing on equal ground. I was asked by the Association for the blind one time to give classes, maybe I should look more into that?

One other party was at the Opera, for one of the members of the Opera Ballet. It was wonderful to be in the rehearsal studio of the Opera Ballet, it was just as big and light as it looks on TV. For me, classically trained dancers are at the top of the "food chain" in the world of dance, they are as good as it can possibly get. They are beautifully trained dancers, but everything a ballerina is trained to do is exactly the opposite of what a belly dancer does, so they had to concentrate hard, just as much as anybody else who tries belly dance for the first time. It seemed that the belly dance was a hit among the ballerinas, and I am so happy I could get to be a little bit of an ambassador for my beautiful form of dance, sharing it with a group of wonderful dancers!

Milayakoreografi på kurs 6-Hildes sommerskole

Jeg snekrer en milayakoreografi til kurs 6 (øvet/avansert) på Hildes sommerskole. Den blir ikke veldig vanskelig, tror jeg, men den må danses søtt og kokett for å bli fin å se på! Jeg koreograferer for høye hæler, men dansen kan selvfølgelig også danses uten sko.

Bli med på kurs! Enten du er fast elev hos meg, eller kommer fra andre lærere! Onsdager kl 19.00-20.00, kursstart 18 mai. 5 ganger. 600 kr.

Og mens du er på Navlen, kan du like godt få med deg teknikk kurs på øvet nivå i samme slengen! Onsdager, kl 18.00-19.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am making a milaya choreography for level 6 (advanced) at Hilde's Summer school Intensive. It won't be a difficult choreography, I think, but you will need to perform it in a sweet and coquettish manner to make it look good. I am making the choreography with high heels in mind, but you may of course dance it bare footed as well.

Come to class! Wednesdays at 19.00-20.00, starting May 18th. 5 times. 600 kr.

torsdag 5. mai 2011

Interesse for ny type kurs?

Gruppen Navleballetten og Lee og Michelle
Jeg vurderer å utvide kurstilbudet mitt til høsten, og tenker da på å holde teknikk kurs, hvor vi jobber med en type teknikk hver gang, slik vi gjør på sommerkurset. Klassen vil være 60 minutter lang, altså kortere enn kursene jeg holder nå. Trinn 5 vil fortsatt være det samme, men i den nye teknikk-klassen kan man gå dypere inn i teknikken vi jobber med på trinn 5. Jeg sysler også med tanken på en klasse hvor vi jobber med kombinasjoner, med vekt på overganger og flyt.

Er det noen som synes dette høres spennende ut? Noen som har ønsker om spesielle temaer?

Jeg har også fått forespørsel om å undervise en gruppekoreografi på øvet/avansert nivå. Vurderer å lage en egen gruppekoreografiklasse, i tillegg til koroegrafi klassen på trinn 6. Gruppen vil være åpen for øvet/ avanserte elever fra alle lærere, ikke bare mine egne elever. For å kunne holde et visst nivå, må man ta en "audition" for å få bli med. Det blir en elevgruppe, ikke en oppvisningsgruppe, men jeg  regner med at det blir opptredener på avslutningene på Navlen!

Noen som vil prøve seg?

mandag 2. mai 2011

Fusion


 

Fusion er blitt så polulært for magedansere. Man har Tribal fusion og Dark Gothic fusion, dansestiler som overhodet ikke har noe med magedans å gjøre, men som blir plassert i båsen magedans. Sannsynligvis fordi man ruller på magen, slår med hoftene og rister her og der og rundt omkring. Så har man alle magedansfusionsjangrene: Spansk-arabisk, tango-arabisk, hip hop-arabisk, ballett-arabisk, russisk folkedans-arabisk, jeg kunne fortsette i det uendelige. Jeg har sett veldig mange av disse blandingene, både live og på video. Felles for de aller, aller fleste dansene jeg har sett, er at det er middels gode magedansere, som fusjonerer inn noe de slett ikke kan, f.eks flamenco eller tango. Det får meg til å lure, gjør de dette simpelten fordi de er såpass dårlige til å danse magedans at de må sprite opp opptredenen sin, eller tror de at det de gjør faktisk er fusion? For meg er fusion at man smelter 2 ulike stiler sammen, og det er en forutsetning at man behersker begge stilene like godt. For meg er Ansma den eneste som virkelig har lykkes med fusion, hun har blandet kampsport med magedans på en helt fasinerende måte. Fusion skal og må være vanskeligere enn å danse en rendyrket stil, fordi man må beherske dobbelt så mye før det blir et bra resultat.
Se på dette filmklippet for et strålende eksempel på svært mislykket fusion: pakistansk filmstjerne synger på urdu og danser "magedans". Det kan hende at hun er god til å synge og danse pakistanske danser (som helt klart ligger i bunnen av opptrednen hennes), men hun kan ikke danse magedans, og burde nok ha latt være..... I hvertfall sørge for ikke å bli filmet mens det pågikk....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fusion has become very popular among belly dancers. There is Tribal Fusion and there is Dark Gothic Fusion, styles that have absolutely nothing to do with belly dance, but still are put in the same category as belly dance. Probably because those dancers roll their bellies, do hip drops and shake their bodies, just like belly dancers do. Then there are all the different belly dance fusions: Spanish-Arabic, Tango-Arabic, hip hop- Arabic, Russian Folklore-Arabic, ballet-Arabic, I could go on for ever. I have seen a lot of these mixes, both live and on videos. The one thing in common for most of the dancers in these performances, is that they are not-so-great belly dancers, fusioning something they do not master, such as Flamenco or Tango. That makes me wonder, are they doing these fusions because they are lacking in belly dancing skills, and feel that they need to make their show more spectacular, or do they actually believe that what they do, is fusion? For me, fusion is the melting of 2 different styles, and it is essential that the dancer masters both styles equally well. In my opinion, Anasma is the only dancer who has succssessfully managed to make a true fusion, she has mixed martial art and belly dance in a wonderful way. Fusion should be more difficult than dancing a pure style, as both styles must be equally strong in order to make a good result.
Have a look at this clip. It is a perfect example of how bad fusion might turn: Pakistani movie star sings in Urdu, and dances "belly dance". She might be a good singer, and she might be good at dancing Pakistani dances (which is obviously in the base of her technique), but she can not dance belly dance, and would be better off if she didn't.... At least she should make sure not to get filmed while dancing....